Vi ställde frågor till de politiska partierna

De lokala samarbetsorganen i länets kommuner och samarbetsorganet på länsnivå, Handikappföreningarna Sörmland, har bildat ett nätverk för att arbeta med frågor inför hösten val.

Nätverket ställde frågor till samtliga gruppledare för de partier som är företrädda i de Sörmländska kommunerna samt i landstinget, totalt 83 gruppledare. Svaren ville vi ha senast den 5 juni. Eftersom många inte hade svarat gick vi ut med påminnelser och förlängde svarstiden till den 30 juni.

Av de 83 tillfrågade partierna har 53 svarat vilket ger en svarsprocent på 64 procent. 36 procent av partierna har inte besvarat våra frågor.

Se frågor och svar samt sammanställning över partier som svarat/inte svarat (öppnas i nytt fönster)