E 18

Flertalet funktionshindersföreningar i Eskilstuna och även länsföreningar är samlokaliserade till Eleonoragatan 18. Lokalerna kallas populärt E 18.

Eskilstuna kommun står för hyreskontraktet med fastighetsägaren och kommunens tillhandahållande av lokalerna är en del av kommunens stöd till funktionshindersrörelsen.

Cirka 30 föreningar finns i lokalerna. Flertalet har egna rum/kanslier medan några delar rum/kansli.

Reception som är öppen måndag till torsdag kl. 08.00 till 16.00 med undantag av lunch kl. 12.00 -13.00. Fredagar kl. 08.00 – 12.00

Telefon till receptionen, 016-13 87 90

Det finns gemensamma konferens/sammanträdesrum.

Några föreningar har anställd personal medan flertalet inte har någon personal anställd.

För att sköta det gemensamma finns en ”Husförening” som har till uppgift

att  administrativt och ekonomiskt handha gemensamma verksamheter i de lokaler som handikapporganisationerna och närliggande organisationer disponerar på Eleonoragatan 18 i Eskilstuna (i fortsättningen i dessa stadgar benämnt ”E18”).

att  vara talesman för de föreningar som har lokaler i E18 i förhållande till Eskilstuna Kommun, fastighetsägaren för E18 samt andra parter som föreningen har anledning teckna överenskommelser med.

att  vara ägare till den gemensamma utrustning som behövs för föreningarnas verksamhet.