Styrelsen

 

Styrelse:
Lisbeth Flodman, Ordförande/Kontaktperson
Christina Karlsson Vice ordförande/sekreterare
Helena Brobäck, Andre vice ordförande/Andre vice sekreterare
Cicki Aqvilonius Ledamot
Kenneth Lindgren, Ledamot
Matz Wahlkvist Suppleant
Cecilia Borgerot Suppleant
Mattias Borgerot Suppleant
Revisorer:
Börje Länn
Agnetha Andersen
Ingela Åkerstedt revisorssuppleant

Valberedning
FUB, SRF, Magtarmföreningen