Möteskalender

Mötesdatum 2017

16 januari – Förmöte RFF
20 mars – Förmöte RFF och Ordförandemöte
Tillgänglighetsdagar, 11-12 maj
9 maj – Förmöte RFF
29 maj – Årsmöte, OBS! nytt datum
15 augusti – Förmöte RFF och Ordförandemöte
12 oktober – Förmöte RFF och Ordförandemöte

3 december – Internationella Funktionshindersdagen

Datum för Rådets möten, RFF, 2017

AU 1:  27 januari kl. 10-12, Eleonoragatan 18

Råd 1: 20 februari kl. 18-20, Eleonoragatan 18

AU 2: 31 mars kl. 10-12, Eleonoragatan 18

Råd 2: 24 april kl. 18-20, Eleonoragatan 18

AU3: 19 maj kl. 10-12, Stadshuset

Råd 3: 5 juni kl. 18-20, Eleonoragatan 18

AU 4: 25 augusti kl. 10-12, Eleonoragatan 18

Råd 4: 25 september kl. 18-20, Eleonoragatan 18

AU 5: 27 oktober kl. 10-12,Eleonoragatan 18

Råd 5: 27 november kl. 10-12, Eleonoragatan 18

 

5 oktober – Vård och omsorgsnämndens dialogmöte
Mötesstart: Klockan 18:00      Lokal: Fullmäktigesalen